Die Balju - Lydenburg Distrik

5 Februarie 2020 om 10:00

05 Februarie 2020

Veiling Venue

Veiling Tipe:Geregtelike verkoping
Veiling Adres:Stasie Straat 1
Warehouse 4
Burgersfort

Veiling Sake

Saaknommer:LP/BRF/RC48/2019

Veiling Items

Gereedskap
Draaibank
3 x Draaibank
Grinder
1 x Grinder
Gereedskapskas
1 x Gereedskapskas
Staanboor
1 x Staanboor
Milling Masjine
1 x Milling Masjien
Bandsaag
2 x Bandsaag
Hidrouliese Pers
1 x Hidrouliese Pers
Staalkas
4 x Staalkas
Voertuie en Toebehore
Trok
1 x Trok
Huishoudelike
Yskas
1 x Yskas
Kantoor Meubels
Lessenaar
1 x Lessenaar
Kantoor stoel
4 x Kantoor stoel

Reëls van die veiling i.t.v. die VBW, Wet 68 van 2008

  • 'n Voorenemende koper moet voldoen aan die vereistes soos voorgeskry deur die Sentrale Finansiële Inteligensie Wet 38 van 2001 (FICA).
  • Die afslaer/balju Mnr AC van Rooyen is die Balju van die Hof vir die Jurisdiksie van LYDENBURG & BURGERSFORT DISTRIK, te 80 KANTOOR STRAAT, LYDENBURG.
  • Die Rëels van Veiling voldoen aan artikel 45 van die Verbruikers Beskermings Wet, Wet 68 van 2008 ("die Wet")
  • 'n Geldige TV Lisensie moet getoon word met die koop van 'n TV.
Net 'n oomblik...